W77TH ขอต้อนรับสมาชิกใหม่ทุกท่าน ด้วยการนำเสนอโบนัสที่น่าตื่นตาตื่นใจ

นโยบายความเป็นส่วนตัว

กฏและเงื่อนไขทั่วไปของ W77TH

กฎและเงื่อนไขต่อไปนี้เป็นข้อตกลงระหว่าง W77TH และสมาชิกทุกท่าน

เมื่อลูกค้าสมัครลงทะเบียนกับ W77TH , ลูกค้ายินยอมและยอมรับกฏและเงื่อนไขดังต่อไปนี้.

1. โดยการเข้าถึงเว็บไซต์ W77TH และลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ของเรา คุณตกลงที่จะยอมรับที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ โปรดอ่านอย่างละเอียดและตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจเนื้อหาอย่างครบถ้วนและยอมรับที่จะปฏิบัติตามกฏและเงื่อนไขเหล่านี้

2. ลูกค้าจะต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปีจึงจะสามารถเดิมพันได้ W77TH ขอสงวนสิทธิ์ในการขอหลักฐานที่แสดงอายุจากลูกค้าและระงับบัญชีของลูกค้าหากลูกค้าไม่ยินยอมส่งหลักฐานดังกล่าว

3. ลูกค้ามีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบตรวจสอบให้แน่ใจว่าชื่อยูส, รหัสผ่านและรายละเอียดส่วนตัวของลูกค้าถูกเก็บเป็นความลับ ในกรณีที่ลูกค้าสงสัยว่าอาจเผยรหัสผ่านหรือข้อมูลส่วนตัวให้คนอื่นทราบ ลูกค้าควรแจ้งให้ทางเราทราบทันที การทำธุรกรรมทางการเงินโดยผ่านยูสของลูกค้า ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบ

4. ลูกค้าไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดิมพันได้เมื่อวางเดิมพันและยืนยันแล้ว

5. W77TH ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดิมพันรายการใดรายการหนึ่งหรือรายการทั้งหมดที่กระทำโดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่กระทำเพื่อจุดประสงค์ในการหลอกลวงเรา หากพบชุดการเดิมพัน โดยแต่ละรายการมีการวางเดิมพันฝั่งเดียวกันที่ถูกวางเดิมพันโดย/หรือบุคคลคนเดียวหรือการสร้างหลายยูสโดยคนๆเดียวกัน W77TH ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับรายการเดิมพันดังกล่าวเป็นโมฆะและระงับบัญชีที่เกี่ยวข้อง

6. W77TH ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบัญชียูสของลูกค้าได้ตลอดเวลาตามดุลยพินิจของเราในกรณีที่มีการวางเดิมพันในความพยายามที่จะฉ้อโกง W77TH ในรูปแบบต่างๆ นอกจากนี้เราขอสงวนสิทธิ์ในการถอดถอนเครดิตที่ลูกค้าเล่นได้ทั้งหมดรวมถึงยูสของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดด้วย

7. W77TH ไม่อนุญาตให้มีการสร้างข้อมูลหลอกลวงหรือปลอมแปลง รวมถึงการไม่ลงทะเบียนสมัครเปิดยูสให้กับใครนอื่นนอกจากตัวลูกค้าเอง ในบางสถานการณ์ W77TH อาจจำเป็นต้องขอสงวนสิทธิ์ในการอายัติเครดิตในยูสของลูกค้า เมื่อเรามีเหตุผลให้เชื่อว่าบัญชียูสของลูกค้าอาจถูกใช้เพื่อการฉ้อโกงหรือการโกงเพื่อการฟอกเงินหรือในลักษณะที่เสี่ยงต่อความปลอดภัยของตัวลูกค้าเอง

8. เพื่อรักษาความปลอดภัยระดับสูงและปกป้องยอดเงินของลูกค้า เราจะทำการตรวจสอบความปลอดภัยแบบสุ่มและเก็บบันทึกธุรกรรมการเงินและทุกรายการเดิมพัน ลูกค้ายินยอมหากทางเราอาจต้องการเอกสารเพิ่มเติมเพื่อยืนยันว่าคุณเป็นเจ้าของบัญชีตัวจริงในกรณีที่มีการตรวจสอบความปลอดภัย

9. หากรายละเอียดบัญชีส่วนตัวของลูกค้าหรือข้อมูลทางการเงินอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของลูกค้าไม่ถูกต้อง ลูกค้าจะต้องแจ้งให้เราทราบทันทีเนื่องจากการไม่ทำเช่นนั้นอาจส่งผลให้การทำธุรกรรมใดๆของลูกค้าอาจถูกปฏิเสธ เราจะไม่รับผิดชอบใดๆ สำหรับการทำธุรกรรมซึ่งถูกปฏิเสธอันเป็นผลมาจากรายละเอียดที่ไม่ถูกต้องที่ลูกค้าไม่ได้แจ้งให้เราทราบถึงการเปลี่ยนแปลงหรือรายละเอียดที่ถูกต้อง

10. ภาษาอ้างอิงของกฏและเงื่อนไขคือภาษาอังกฤษ แม้จะมีความระมัดระวังในระหว่างการแปล ในกรณีที่มีความยากลำบากในการทำความเข้าใจกฏและเงื่อนไขใดๆ จะยึดกฏและเงื่อนไขตามเวอร์ชันภาษาอังกฤษเท่านั้น

11. W77TH ไม่อนุญาตให้ลูกค้าแต่ละรายสร้างยูสซ้ำ (มากกว่าหนึ่งบัญชี) ลูกค้าที่พบว่าสร้างบัญชีซ้ำจะถูกระงับยูสตามดุุลยพินิจของ W77TH

12. การทำการลงทะเบียนเปิดยูสซ้ำโดยใช้ข้อมูลส่วนบุคคลด้วยความตั้งใจ (หากตรวจพบ) อาจส่งผลให้มีการยกเลิกบัญชียูสได้ W77TH ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนเครดิตทั้งหมดในยูสของลูกค้านั้นๆ และดำเนินการปิดยูสอย่างถาวร

13. โบนัส, โปรโมชั่น และ/หรือข้อเสนอพิเศษแต่ละรายการจะยึดตามกฏและเงื่อนไขเฉพาะของโปรโมชั่นนั้นๆ ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบในการที่จะอ่านและทำความเข้าใจกฏและเงื่อนไขที่ใช้กับแต่ละโปรโมชั่น W77TH ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโบนัสหรือข้อเสนอพิเศษหรือโปรโมชั่นได้ตลอดเวลา

14. ในขั้นตอนการถอนเครดิต W77TH ขอสงวนสิทธิ์ในการขอข้อมูลจากลูกค้าเช่นหลักฐานการระบุตัวตน อย่างเช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาหนังสือเดินทาง, ใบขับขี่, หรือเอกสารอื่น ๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ W77TH แต่เพียงผู้เดียว หากลูกค้าไม่ปฏิบัติตาม W77TH ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการรับรางวัลหรือถอนเครดิตใดๆของลูกค้า

15. กฏและเงื่อนไขดังต่อไปนี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของ W77TH

16. กฏและเงื่อนไขเหล่านี้มีผลเหนือข้อมูลใดๆทั้งทางอีเมล, แชทไลน์, หรือโทรศัพท์

กฏและเงื่อนไขหลักของโปรโมชั่น

1. W77TH ขอสงวนสิทธิ์ให้ 1 IP ต่อการรับโบนัส หากทางเราตรวจสอบพบการใช้มากกว่า 1 IP เพื่อรับโบนัสหรือสร้างหลายยูสภายใต้สมาชิกคนเดียว ทางเราอาจมีความจำเป็นต้องยึดเครดิตตามความเหมาะสม W77TH ขอสงวนสิทธิ์ในการดึง, ยกเลิกเครดิตที่สมาชิกเล่นได้ทั้งหมด

2. โปรโมชั่นส่วนใหญ่ของ W77TH นั้นลูกค้าจะต้องทำยอดเทิร์นก่อนจึงจำทำรายการถอนได้ ลูกค้าจะต้องเดิมพันยอดเทิร์นให้ได้ถึงยอดเทิร์นที่ทางเรากำหนดไว้ก่อน จึงจะทำรายการถอนได้

3. หากลูกค้าต้องการเดิมพันเงินทั้งหมด ขั้นต่ำในการเดิมพันเงินทั้งหมดในการฝากครั้งแรกที่ทางเราอนุญาตคือ 50,000 บาทขึ้นไป (หากต่ำกว่า 50,000 บาท W77TH ขอสงวนสิทธิ์ในการถอดถอนเครดิตคงเหลือของลูกค้า)

4. ทุกโบนัสหรือทุกเครดิตฟรีทั้งหมดจาก W77TH จำกัดยอดถอนสูงสุดที่ 888 บาท

5.รายการเดิมพันเสมอ, เดิมพันสองฝั่งพร้อมกัน, รายการที่ถูกยกเลิก, รายการเดิมพันที่มีการเลือกราคาต่อรองน้อยกว่า 0.6 หรือ 1.66 (ราคาต่อรองทศนิยม) รายการเหล่านี้จะไม่ถูกนับเป็นยอดเทิร์น

6. W77TH ขอสงวนสิทธิ์ในการสิทธิ์ในยึดโบนัสหรือเครดิตที่ลูกค้าเล่นได้ หากทางเราตรวจสอบพบการเดิมพันในรูปแบบต่างๆที่อาจจะเป็นการฉ้อโกง

7. ในกรณีที่มีการละเมิดกฏและเงื่อนไขของการรับโบนัส W77TH ขอสงวนสิทธิ์ในการหักโบนัสและเครดิตที่เล่นได้ ที่เกี่ยวข้องกับโบนัสจากยูสของลูกค้า

8. พฤติกรรมการล่าโบนัสอาจรวมถึง รูปแบบการเดิมพันฝั่งเดียวซ้ำๆ หรือการเดิมพันหลายบัญชีโดยผู้เล่นคนเดียว, รูปแบบการเดิมพันที่ผิดปกติ เมื่อเปรียบเทียบกับรูปแบบการเดิมพันทั่วไป ฯลฯ

9. W77TH จะไม่รับผิดชอบหากสมาชิกให้ข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ / ไม่ถูกต้องซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการล่าช้า / ไม่สามารถจัดส่งของขวัญหรือรางวัลชิงโชคได้

10. W77TH ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง,แก้ไข หรือยกเลิกโปรโมชั่นนี้โดยมิต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า

11. การตัดสินใจจาก W77TH ทั้งหมดถือเป็นอันสิ้นสุด